Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Platni račun

Budite sigurni da ste izabrali najbolje

Apliciraj online

Jednostavno i u skladu s Vašim potrebama

Izaberite vrstu platnog računa

 • Tekući račun - račun namijenjen za uplate po osnovu ličnih primanja, penzije, invalidnine i ostale redovne uplate u domaćoj valuti

 • Žiro račun - namijenjen za uplate po osnovu autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih uplata u domaćoj valuti koje ne potiču iz stalnog radnog odnosa

 • Devizni račun - račun za obavljanje platnog prometa u stranim valutama u granicama raspoloživih sredstava na istom

Naš Platni račun pruža više

  • Mogućnost online otvaranja računa domaćim fizičkim licima uz važeću ličnu kartu u samo par koraka i bez čekanja u redovima

  • Besplatna VISA ili Mastercard debitna platna kartica i SMS info servis bez naknade - 24/7 pristup sredstvima na računu i informacije o promjenama i stanju računa u svakom trenutku

  • Jednostavna i sigurna bezgotovinska plaćanja, kad god i odakle god poželite, putem Online servisa – ATOS BANK Online

  • Izaberite jedan od Paketa računa gdje ostvarujete niz pogodnosti na široku paletu proizvoda Banke

  • Ukoliko nemate dovoljno sredstava na tekućem računu, iskoristite Dozvoljeno prekoračenje

Devizni račun pruža

  • Jednostavno i efikasno obavljanje deviznog poslovanja - primanje i slanje sredstava u stranoj valuti

  • Prenos novca u stranoj valuti između vlastitih računa

  • Banka Vam omogućava uvid u stanje i promjenu po ovom računu putem online servisa i mjesečno izvještavanje putem izvoda

Online otvaranje računa - brzo i jednostavno!

Opis procesa

 • Popunite formu

 • Kontaktiraće Vas naš Lični bankar

 • Sastanak

Dokumenti

Zahtjev za otvaranje računa

Preuzmite dokument ovdje, odštampajte i popunjenog ga donesite u Banku.

Opšti uslovi korišćenja

Preuzmite dokument ovdje.

Upitnik za upoznavanje korisnika - fizicka lica nerezidenti

Preuzmite dokument ovdje.

Lista reprezentativnih usluga

Preuzmite dokument ovdje.

Informativni pregled usluga i naknada

Preuzmite dokument ovdje.

Informativni list za devizni račun

Preuzmite dokument ovdje.

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom - Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Preuzmite dokument sa ABRS web stranice

Trebate pomoć?