Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Obavještenje o izmjeni naknada za bankarske usluge fizičkih lica

17.01.2024. Novosti

Poštovani klijenti,

ATOS BANK a.d. Banja Luka je dana 10.01.2024. godine usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama za bankarske usluge fizičkih lica, a koje se odnose na:

  • naknadu za vođenje deviznog računa za domaća i strana fizička lica;
  • visinu naknade za prenos novčanih sredstava na platni račun fizičkog ili pravnog lica u Banci (šalter);
  • visinu naknade za prenos novčanih sredstava na platni račun kod druge banke putem Online servisa,
  • visinu naknade za prenos novčanih sredstava u inostranstvo putem međunarodnog kliringa (šalter i Online);
  • visinu naknade za izvršavanje naloga po svim osnovama prinudne naplate i prinudne naplate UIO BiH pljenidba novčanih sredstava;

Predmetna Odluka, će se primjenjivati od 18.03.2024. godine, u kom roku se, u skladu sa ugovorenom pretpostavkom, možete izjasniti da li ste saglasni sa navedenim izmjenama. Ukoliko se do navedenog datuma ne izjasnite ili ne raskinete ugovor o otvaranju ili vođenju računa, smatraće se da ste sa navedenim izmjenama naknada saglasni.
Informativni pregled usluga i naknada možete pronaći na web adresi www.atosbank.ba u dijelu Platni račun.

 

Trebate pomoć?